Materiały do zajęć z kursu "Techniki pozyskiwania informacji o obiekcie i modelowania 3D w geoinformacji", realizowanego na 1. semestrze 1. roku na kierunku Geografia (studia uzupełniające magisterskie).