Kurs "Technologie informacyjne" skierowany jest do studentów studiów niestacjonarnych na kierunku pedagogika specjalna.