Kurs przeznaczony dla studentów kierunku pedagogika jednolite studia magisterskie (studia niestacjonarne).

Kurs przeznaczony dla studentów kierunku pedagogika jednolitych studiów magisterskich (studia stacjonarne).

Realizacja kursu PSiZI - jako część zdalna przedmiotu. 

Kurs "Podstawy technologii informacyjnej" (w skrócie: PTI) skierowany jest do studentów jednolitych studiów magisterskich niestacjonarnych na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

Kurs "Technologie informacyjne" skierowany jest do studentów studiów niestacjonarnych na kierunku pedagogika specjalna.