Kurs "Podstawy technologii informacyjnej" (w skrócie: PTI) skierowany jest do studentów jednolitych studiów magisterskich niestacjonarnych na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.