Kurs przeznaczony dla studentów kierunku pedagogika jednolitych studiów magisterskich (studia stacjonarne).