Kurs przeznaczony dla studentów kierunku pedagogika jednolite studia magisterskie (studia niestacjonarne).