Inne

Chcę poznać możliwości platformy Moodle dla wytestowania (szczególnie potrzebny jest question bank)

Kurs przygotowany na potrzeby Centrum Doskonalenia Kompetencji. 

Kurs poświęcony jest historii sztuki performance - od jej źródeł i początków do współczesności. 

Często zadawane pytania (FAQ)