Inne

Kolokwium zaliczeniowe z kursu Wprowadzenie do Psychologii dla Nauczycieli

Kurs przygotowany na potrzeby Centrum Doskonalenia Kompetencji. 

Kurs poświęcony jest historii sztuki performance - od jej źródeł i początków do współczesności. 

Często zadawane pytania (FAQ)