Instytut Sztuki i Designu

Kurs dla studentek i studentów 2 roku kierunku Design.

Kompozycja i zasady tworzenia znaków graficznych (także liter), elementy historii i współczesności projektowania graficznego, symbolika związana z kulturą, w szczególności symbolika kolorów, zasady techniczne obowiązujące w przypadku różnych metod drukowania, przestrzenie barwne, systemy reprodukcji kolorów i różne sposoby zapisu plików graficznych (wektorowych i bitmapowych), podstawowa obsługa programu Adobe Illustrator, ew. Corel Draw, interpretacja briefów, przygotowanie do dalszego samodzielnego rozwoju w zakresie projektowania graficznego.

Kompozycja i zasady tworzenia znaków graficznych (także liter), elementy historii i współczesności projektowania graficznego i liternictwa, symbolika związana z kulturą, w szczególności symbolika kolorów, zasady techniczne obowiązujące w przypadku różnych metod drukowania, przestrzenie barwne, systemy reprodukcji kolorów i różne sposoby zapisu plików graficznych (wektorowych i bitmapowych), podstawowa obsługa programu Adobe Illustrator, ew. Corel Draw, interpretacja briefów, przygotowanie do dalszego samodzielnego rozwoju w zakresie projektowania graficznego.