Kurs E-learning – "Student w spektrum autyzmu" dotyczący wsparcia studentów będących w spektrum autyzmu. Kurs kierowany do pracowników naukowo-dydaktycznych, którzy w ramach zajęć mogą spotkać studentów ze spektrum

Realizacja zadania finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach realizacji projektu „Uniwersytet Pedagogiczny Uczelnią równych szans (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 POWER).

Kurs E-learning – "Kurs świadomościowy". Kurs kierowany do pracowników naukowo-dydaktycznych, którzy chcą ponieść swoją wiedzę i świadomość na temat niepełnosprawności i dostosowania materiałów dydaktycznych dla osób z niepełnosprawnościami.

Realizacja zadania finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach realizacji projektu „Uniwersytet Pedagogiczny Uczelnią równych szans (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 POWER).


Kurs E-learning – "Kurs dotyczący studentów doświadczających kryzysu psychicznego". Kurs kierowany do pracowników naukowo-dydaktycznych, którzy chcą ponieść swoją wiedzę i świadomość na temat postępowania ze studentami doświadczającymi kryzysu psychicznego

Realizacja zadania finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach realizacji projektu „Uniwersytet Pedagogiczny Uczelnią równych szans (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 POWERKurs świadomościowy kierowany jest do studentów, którzy posiadają ograniczenia zdrowotne lub znają osoby z takimi ograniczeniami. Głównie dotyczy to niepełnosprawności i kryzysów psychicznych, które spotkać mogą każdego na różnym etapie życia.