Celem kursu jest zapoznanie studentów pierwszego roku kierunku Praca socjalna z narzędziami technologii medialnej. Przedstawienie możliwości zastosowania różnorodnych mediów w pracy socjalnej. Omówienie gatunków wypowiedzi medialnych przydatnych w pracy socjalnej.

Kurs prowadzi dr hab. Krzysztof Gurba, prof. UP