Kurs stanowi zbiór wykładów profesorskich stanowiących pomoc dydaktyczną dla uczestników projektu Kompetentny nauczyciel - mistrz i wychowawca.

Kurs ten ma charakter "tablicy ogłoszeń" przeznaczonej dla studentów historii I stopnia (specjalność nauczycielska), którzy uczestniczą w projekcie "Kompetentny nauczyciel - mistrz i wychowawca".


Kurs ten ma charakter "tablicy ogłoszeń" przeznaczonej dla studentów historii II stopnia (specjalność nauczycielska), którzy uczestniczą w projekcie "Kompetentny nauczyciel - mistrz i wychowawca" (edycja 1).

Materiały opracowane w ramach projektu „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego


Kurs został przygotowany w ramach Projektu "KOMPETENTNY NAUCZYCIEL - MISTRZ I WYCHOWAWCA - współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój)

Kurs został przygotowany w ramach Projektu "KOMPETENTNY NAUCZYCIEL - MISTRZ I WYCHOWAWCA - współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój)