Kurs "Podstawy technologii informacyjnej" (w skrócie: PTI) skierowany jest do studentów jednolitych studiów magisterskich niestacjonarnych na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

Kurs "Technologie informacyjne" skierowany jest do studentów studiów niestacjonarnych na kierunku pedagogika specjalna.

Kurs "Podstawy technologii informacyjnej" (w skrócie: PTI) skierowany jest do studentów jednolitych studiów magisterskich stacjonarnych na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.