E-administracja

Kurs przeznaczony dla studentów niestacjonarnych specjalności E-administracja SUM

Kurs dla studetów e-Administracja, niestacjonarne  2019/2020

Prowadzący Olaf Bar

Kurs w ramach przedmiotu Arkusze kalkulacyjne w pracy biurowej

Studia II stopnia; specjalność E-administracja
Rok akademicki 2020/21
prowadzący: mgr Agnieszka Głowacz-Proszkiewicz


kurs sieci komputerowych dla III roku eAdministracji

Kurs w ramach przedmiotu Grafika w poligrafii 

Studia II stopnia; specjalność E-administracja

studia stacjonarne oraz studia niestacjonarne


Rok akademicki 2020/21
prowadzący: mgr Agnieszka Głowacz-Proszkiewicz

Prowadzący: Ziemowit Buczyński