Kursy z moodle.up.krakow.pl - filologia germańska

Kurs stanowi uzupełnienie zajęć z fonetyki praktycznej w semestrze letnim I roku studiów licencjackich.