Informacje dla uczestników IV Sympozjum Matematycznych i Informatycznych Kół Naukowych, Zastosowania Matematyki, Kraków 11-14 września 2007r.