Kurs wyjaśnia proste zagadnienia związane z programem Microsoft Excel 2010.

Interfejs: ekran startowy, okno aplikacji, arkusze, wstążka, pasek narzędzi - szybki dostęp, pasek formuły, pasek stanu, widok Backstage

Podstawy: sposoby wprowadzania danych, zaznaczanie danych, operacjena komórkach, znajdowanie i zamienianie danych, grupy komórek, opreacje na kolumnach i wierszach, data i czas, pliki, drukowanie

Formatowanie danych: formatowanie tekstu, formatowanie liczb

Formuły i funkcje: wprowadzanie formuł, edytowanie formuł, typy błędów w formułach, dodawanie liczb przy użyciu funkcji SUMA, dodawanie liczb przy użyciu autosumowania

Tabele: tworzenie tabeli, formatowanie tabeli, sortowanie tabeli, filtrowanie

Wykresy: tworzenie wykresów, formatowanie wykresów, typy wykresów

PowerPoint to program do tworzenia prezentacji multimedialnych. Celem kursu jest pokazanie jak w tym programie tekst, grafikę, filmy i inne obiekty użytkownik może łączyć w slajdy, które mogą być drukowane lub wyświetlane na monitorze albo rzutniku, jak pojawianie się obiektów można animować na wiele sposobów.

Podstawowe informacje: schemat działania prezentacji, różne sposoby zapisu prezentacji

Slajdy: tworzenie, przenoszenie i kopiowanie slajdów, szablony slajdów, formatowanie tła slajdu

Animacje: przejście między slajdami, animacje dla elementów slajdu, określanie kolejności animacji elementów slajdu

Tabele i wykresy: tworzenie tabel, wstawianie tabel z MS WORD, MS EXCEL, formatownie tabeli, tworzenie wykresów, wstawianie wykresów, modyfikacja

Multimedia: wstawianie plików graficznych, umieszczanie na slajdzie plików filmowych, wykorzystanie plików dżwiękowych

Organizacja prezentacji: hiperłącza, recenzja, komentarze, notatki, drukowanie, materiały informacyjne

Przygotowanie prezentacji: próba tempa, narracja, pokaz niestandardowy